Metodologie

Vítejte na našem webu, který je určený učitelům a neformálním vzdělavatelům, kteří hledají metodické pomůcky pro výuku mediální gramotnosti. 

Najdete zde deset interaktivních cvičení, která vám pomohou s přípravou hodiny či workshopu mediální gramotnosti. Tato cvičení vám umožní představit studentům důležité dovednosti a znalosti týkající se kritického myšlení, analýzy médií a schopnosti rozpoznávat různé formy dezinformací. S našimi metodickými pomůckami budete moci efektivně vést své hodiny a připravit studenty na současné výzvy spojené s médii. 

Vítejte a začněte objevovat naše užitečné materiály pro výuku mediální gramotnosti!

.