Rozcestník

Věnujete se výuce mediální gramotnosti? V rámci projektu Akademie Mediální Gramotnosti, a zvyšování regionálních kompetencí ve výuce mediální gramotnosti v ČR, financovaných z Norských Fondu, jsme připravili rozcestník zdrojů, které jsou jednoduchou pomůckou pro formální a neformální vzdělavatele. Všechny níže uvedené zdroje jsou ověřené našimi odbornými garanty a budou pro vás zdrojem inspirace, interaktivních digitálních materiálů a doporučených workshopů, které si můžete objednat přímo na školu či sami implementovat do výuky.

Vzdělávání

Akademie mediální gramotnosti je neziskový projekt, akcelerátor pro neziskové organizace a školy  financovaný z Norských Fondu, zaměřený na zvyšování kompetenci v oblastí mediální gramotnosti:
Prostřednictvím filmů, diskusí a výukových aktivit, program Jeden Svět na školách přináší do škol důležitá témata jako jsou lidská práva, moderní dějiny, a mediální vzdělávání.
Užitečný Rozcestník pro každého kdo se zajímá o mediální vzdělávání. Najdete tam podklady, doporučení na učebnice, a rozvrh dostupných kvalitních kurzů pro učitele.
Fakescape je studentský spolek. Nabízejí výuku mediální gramotnosti formou zážitkových, interaktivních her, která se dají objednat pro ZŠ A SŠ.
Zvolsi.info nabízí interaktivní workshopy pro žáky a studenty zaměřené na informační gramotnost na sociálních sítích a způsoby,  jak se zodpovědně pohybovat v online světě.
E-bezpečí je projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Nabízí workshopy online a off-line, pro učitelé, mládež a rodiče.
Bud safe online, nabízí interaktivní kurz o bezpečném chování na internetu. Dostupný zdarma pro děti ve věku 9-15, připraveny experty z Avastu s účastí předních českých a slovenských influencerů.
Série interaktivních online cvičení připravených pro žáky a pedagogy, s cílem podpořit znalosti v oblasti mediální gramotnosti, kritického myšlení
Program Seznam se s médii  nabízí učitelům z celé České republiky účast zdarma na online kurzech, podporujících kompetence v oblastí mediální gramotnosti.
KISK online je projekt Masarykovy Univerzity nabízející žákům mikro-kurzy pro sebevzdělávání, a pedagogům vzdělávací moduly a připravené lekce pro výuku mediální gramotností.
Fak(e)ticky, je nezisková profesionální organizace nabízející  workshopy pro základní i střední školy v oblasti mediální výchovy, kritického myšlení, sociálních sítí i kyberšikany. Odborná školení pro učitele na téma mediální výchovy a její aplikace ve výuce.
Karierko.cz obsahuje sérii video a pracovní listy zaměřené na téma dezinformaci.
Pokyny pro učitele a další pedagogické pracovníky týkající se boje proti dezinformacím a zvyšování digitální gramotnosti prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy