Metodologie: Víš co je správně?

Metodologie ke stažení

Název cvičení: Víš, co je správně?

Téma:  Shrnutí mediální tematiky

Klíčová slova: opakování, resumé, shrnutí

Krátký popis:

V úkolu si žáci formou otázek ANO X NE zopakují termíny z mediální oblasti a připomenout si témata, která se objevovala ve všech ostatních úkolech. 

Teorie: 

S úkolem lze pracovat individuální formou, kdy každý žák úkol řeší na svém zařízení. 

Lze jej řešit i společně ve větší skupině nebo týmech. Je možné přečíst zadání společně a tým, který bude znát správnou odpověď ji doplní. V případě, že průvodce/vyučující narazí na termín, který je žákům nejasný, doporučujeme jej dovysvětlit.

Doporučené zdroje: