Metodologie: Definice a pojmy

Metodologie ke stažení

Název cvičení: Definice a pojmy

Téma:  Shrnutí mediální tematiky

Klíčová slova: opakování, resumé, shrnutí

Krátký popis:

V úkolu si žáci formou křížovky zopakují termíny z oblasti mediální gramotnosti. Cvičení pracuji s tématy, která se objevovala ve všech ostatních úkolech. 

Teorie: 

S úkolem lze pracovat individuální formou, kdy každý žák řeší úkol na svém zařízení. 

Lze jej řešit i společně ve větší skupině nebo v týmech. Je možné přečíst zadání společně a tým, který bude znát správnou odpověď, ji doplní. V případě, že průvodce/vyučující narazí na termín, který je žákům nejasný, doporučujeme jej dovysvětlit.

Doporučené zdroje: