Metodologie: Rozpoznej kyberšikanu

Metodologie ke stažení

Název cvičení:: Rozpoznej kyberšikanu

Téma: Bezpečné chování v online prostředí

Klíčová slova: youtube, videa, manipulace, youtubeři, odolnost, kritické myšlení

Krátký popis:

V úkolu si žáci formou kvízu uvědomí, jakým způsobem mají nastavenou bezpečnost v online prostoru. V závěru dostanou drobná doporučení vzhledem k tomu, jakým způsobem odpovídali.

Teorie: 

Úkol je pojatý formou kvízu, kde žáci odpovídají na otázky ANO X NE. Z tohoto důvodu doporučuje individuální vyplnění. Každý odpovídá sám za sebe, protože každý má bezpečnost na sociálních sítích nastavenou jinak, následuje společná diskuse. 

Každá otázka zároveň vybízí k diskusi, neboť každý má nastavené soukromí jinou formou a sdílí jiné příspěvky. Průvodce/vyučující klade otázky, které vyžadují od žáků zamyšlení, zda se pohybují na sociálních sítích bezpečně. 

Doporučené zdroje: