Metodologie: Manipulace na YouTube

Metodologie ke stažení

Název cvičení: Manipulace na YouTube

Téma: Video manipulace

Klíčová slova: youtube, videa, manipulace, youtubeři, odolnost, kritické myšlení

Krátký popis: 

V tomto úkolu se žáci seznámí s tím, jak na různé respondenty, diváky působí video. Úkol má za cíl, aby se žáci zamýšleli nad tím, co sledují, a nebyli jen pouhými konzumenty videí.

Teorie:

S úkolem doporučujeme pracovat nejprve  individuální formou, kdy každý žák řeší na svém zařízení, následuje společná diskuse. 

Další forma je skupinová, kdy se společně rozhodují, zda lze na popsanou situaci odpovědět ANO nebo NE. Každá otázka zároveň vybízí k diskusi, neboť na každého diváka působí jiným dojmem. Lze vždy navázat krátkou diskusí, proč na žáky působí právě tak. Například “Proč si myslíš, že má video za cíl šokovat? Co tě na tom šokovalo?” Žáci argumentují a ti, co odpověděli “NE” protiargumentují.

Lze najít různé další výzvy Youtuberů, pustit je žákům a diskutovat nad nimi, hledat rysy manipulace apod. Nebo diskutovat přímo o Youtube vzorech, koho žáci sledují a rozebírat přímo konkrétně ty, které opravdu znají. Analyzovat, zda se někdy ve videích svého oblíbence setkali s podobnou výzvou, zda ji vyzkoušeli, jak by reagovali, pokud by je někdo vyzval, aby se podobné aktivity zúčastnili apod.

Doporučené zdroje:

Seriál ČT Nauč tetu na netu, díl o soutěžích na internetu.