Metodologie: Fakta a názory

Metodologie ke stažení

Název: Pexeso fakta a názory

Téma: Fakta a názory

Klíčová slova: názor, postoj, argumentace, fakt, ověření, manipulace

V tomto úkolu se žáci hravou formou seznamují s rozdílem mezi názorem a faktem. Jedná se sice o jednoduché přiřazování do dvojic, ale ve druhé části úkolu se žáci edukují právě v rozdílu mezi názorem a faktem. Takzvané AHA zjištění tedy přijde posléze. Tento způsob práce je mnohdy přínosnější než od výkladu k praxi. 

Krátký popis:

V tomto úkolu se žáci hravou formou seznamují s rozdílem mezi názorem a faktem. Jedná se sice o jednoduché přiřazování do dvojic, ale ve druhé části úkolu se žáci edukují právě v rozdílu mezi názorem a faktem. Takzvané AHA zjištění tedy přijde posléze. Tento způsob práce je mnohdy přínosnější než od výkladu k praxi.T

Teorie: 

S úkolem lze pracovat individuální formou, kdy každý žák řeší úkol na svém zařízení, následuje společná diskuse. 

Další forma je skupinová, kdy žáci společně diskutují, která kartička je názor a která fakt, své tvrzení podkládají argumenty. Následovat může skupinová aktivita, kdy je stanoveno téma např. globální oteplování a žáci se snaží formulovat názory a fakta, aby pochopili rozdíl mezi nimi.

Lze si zahrát argumentační hru, kdy se dvě skupiny snaží přesvědčit třetí skupinu o své pravdě tím, že argumentují. V průběhu diskuse mohou žáci ze třetí skupiny volně přecházet podle toho, čí argumenty je přesvědčí. Doporučujeme, aby učitel v úvodu stanovil téma, o kterém se bude diskutovat, a rozdělil žáky do skupin.

Doporučené zdroje:

Argumentační kluby