Metodologie: Pravda nebo lež?

Metodologie ke stažení

Název cvičení:: Pravda nebo lež?

Téma:   Ověřování informací

Klíčová slova: fake news, hoax, řetězová zpráva, manipulace, dezinformace

Krátký popis:

Úkol je určen jako úvodní aktivita k problematice. Slouží k evokaci tématu. Je spíše intuitivního charakteru, kdy žáci subjektivně posuzují, jak na ně jednotlivé titulky/fotografie působí.

Teprve na základě následujících úkolů si vyzkouší způsoby ověřování informací.

Teorie: 

S úkolem lze pracovat individuální formou, kdy každý žák řeší úkol na svém zařízení a následuje společná diskuse.

Další forma je skupinová, kdy se společně rozhodují, zda se jedná o “fake”, nebo pravdu a u každého lze rovnou rozvést diskusi s argumentací.

Nástavbovou aktivitou je práce ve skupinách a vyhledávání obdobných článků na internetu, případně v tištěných periodicích. Pokud se učitel rozhodne pracovat s tištěnými novinami,  doporučujeme si předpřipravit variantu článek = fake news i variantu článek = realita. Lze navázat diskusí o tom, ze kterých periodik pochází který článek, a dospět k rozdělení na seriózní a bulvární média, na něž je na webu samostatný úkol.

V případě online práce vyhledávání na internetu si s žáky stanovte dopředu kritéria, podle kterých budou články hledat, aby měli vodítka v množství zpráv, které jsou na internetu. Například stanovte druhy médií nebo přímo poskytněte seznam webů, stanovte, že součástí má/nemá být i fotografie, mohou být určena i klíčová slova, která má článek obsahovat apod. Tuto doplňkovou aktivitu lze realizovat formou samostatné práce, práce ve dvojicích nebo skupinách.

Doporučené zdroje: