Metodologie: Manipulace v titulcích

Metodologie ke stažení

Název cvičení: Manipulace v titulcích

Téma:  Seriózní a bulvární tisk

Klíčová slova: tisk, periodika, bulvární tisk, seriózní tisk, manipulace, titulky

Krátký popis:

V tomto úkolu se žáci seznámí s pojmem „bulvární médium” a „seriózní médium”.

Jedná se spíše o intuitivní úkol, kdy žáci na základě úvodního textu, kde je popsáno, jaký je rozdíl mezi bulvárním a seriózním médiem, rozlišují, ze kterého druhu média je titulek v zadání.

Teorie: 

S úkolem lze pracovat individuální formou, kdy každý žák řeší úkol na svém zařízení, následuje společná diskuse. Další forma je skupinová, kdy se společně rozhodují, zda se jedná o bulvární, nebo seriózní médium. Předpokladem tohoto úkolu je, že jsou vybrány titulky, kde lze explicitně určit, zda se jedná o seriozní nebo bulvární medium. Učitel v následujících aktivitách uvádí žáky do kontextu a vysvětluje, že ne vždy lze podle titulku udělat takto jednoduchý závěr. Lze vyjmenovat periodika, která se vyznačují bulvárností/seriózností článků a hledat v nich společné rysy. Měla by být zmíněna i novinářská etika. 

Může následovat aktivita, kdy hledáním v internetovém vyhledávači objevují žáci titulky k aktuálnímu tématu, jež se objevuje právě v médiích a posuzují na tomto konkrétním příkladu, o jaké médium/titulek se jedná. V případě online práce vyhledávání na internetu si s žáky stanovte dopředu kritéria, podle kterých budou články hledat, aby měli vodítka v množství zpráv, které jsou na internetu. Například stanovte druhy médií nebo přímo poskytněte seznam webů, stanovte, že součástí má/nemá být i fotografie, mohou být určena i klíčová slova, která má článek obsahovat apod. Tuto doplňkovou aktivitu lze realizovat formou samostatné práce, práce ve dvojicích nebo skupinách.

Doporučené zdroje: