Metodologie: Jak se chovat na internetu?

Metodologie ke stažení

Název cvičení: Jak se chovat na internetu.

Téma: Bezpečnost při pohybu na internetu.

Klíčová slova: online bezpečnost, hesla, sociální sítě, sdílení, kyberbezpečnost

Krátký popis: 

V tomto úkolu se žáci hravou formou seznamují s tím, jaké chování v online světě je bezpečné a jaké je rizikové. Každý konkrétní druh chování má stručné vysvětlení, proč je tento příklad bezpečný/nebezpečný. Vysvětlení je pouze velmi krátké pro stručné uvedení do kontextu.

Teorie:

S úkolem lze pracovat individuální formou, kdy každý žák řeší úkol na svém zařízení. 

Lze jej řešit i společně ve větší skupině nebo týmech, po každém vylosování konkrétní situace nastane diskuse nad situacemi, které se žákům v online světě dějí. Např. u tvrzení “Na sociálních sítích si můžeš říkat/psát cokoliv chceš.” se učitel ptá na to, zda se někomu stala situace, že napsali něco, čeho litovali, nebo něco, co se obrátilo proti nim apod. Tyto diskuse předpokládají bezpečné prostředí ve třídě a důvěru mezi vyučujícím a žáky i mezi žáky mezi s sebou. Doporučujeme opatrnou volbu otázek, aby žáci neměli obavy.

Doporučené zdroje: