Metodologie: Sociální sítě

Metodologie ke stažení

Název cvičení: Sociální sítě

Téma:   Bezpečné chování na sociálních sítích

Klíčová slova: youtube, videa, manipulace, youtubeři, odolnost, kritické myšlení

Krátký popis:

V úkolu si žáci formou kvízu uvědomí, jakým způsobem mají nastavenou bezpečnost v online prostoru. V závěru dostanou drobná doporučení vzhledem k tomu, jakým způsobem odpovídali.

Teorie: 

Úkol je pojatý formou kvízu, kde žáci odpovídají na otázky ANO X NE. Z toho důvodu doporučujeme individuální vyplnění. Každý odpovídá sám za sebe, protože každý má bezpečnost na sociálních sítích nastavenou jinak. Následuje společná diskuse. 

Každá otázka zároveň vybízí k diskusi, neboť každý má nastavené soukromí jinou formou a sdílí jiné příspěvky. Průvodce/vyučující klade otázky, které vyžadují od žáků zamyšlení, zda se pohybují na sociálních sítích bezpečně.  

Možnost vyzkoušet aktivitu, kdy si jako třída/skupina společně vytvoříte profil na sociální síti (Instagram, Facebook, Tiktok atd.), v rámci něhož společně nastavíte bezpečná pravidla pro sdílení, komunikaci apod.

Doporučené zdroje: