Metodologie: Ověřování informaci

Název cvičení: Fact checking/ověřování informací

Téma:  Ověřování informací

Klíčová slova: média, mediální výchova, kritické myšlení, fact-checking, dezinformace.

Krátký popis: V tomto úkolu se žáci seznámí se základním způsobem ověřování zpráv. Existuje velké množství návodů, jakým způsobem fact-checking provádět. Tato aktivita slouží především k otevření tématu.

Teorie: 

S úkolem lze pracovat individuální formou, kdy každý žák řeší úkol na svém zařízení, následuje společná diskuse. 

Další forma je skupinová, kdy společně projdete text článku a vyhledáváte rysy, které jsou popsány v aktivitě. 

Je rovněž možné žáky rozdělit do skupin/dvojic a dát jim k dispozici otázky, na které mají v textu hledat odpovědi. Otázky mohou být totožné s otázkami z našeho „kola štěstí“.

Doporučujeme žáky seznámit s pojmem dezinformační web, a tak jim usnadnit rozhodování, zda je článek objektivní, či manipulativní. 

Žákům lze doporučit, aby fact-checking začali tím, že zkusí zjisit, z jakého zdroje článek pochází – zda ze spolehlivého zpravodajského portálu, či z některého veřejně známého dezinformačního webu.

Doporučené zdroje:

Poskytněte jim rovněž seznam dezinformačních webů, který je pravidelně aktualizován.

Fact check českých politických diskuzí.

Extenze do internetového prohlížeče, která Vás upozorní, že se nacházíte na stránce s pochybným obsahem.

Dokument o tom, proč a jak fungují propaganda a dezinformační weby a k čemu to vede.

Prostor pro další materiály

Lekce jednoho světa na školách, kde si děti vyzkouší, jak na internetu nenaletět.

Rozhovor s Erikem Taberym, kde v úseku 12:40-14:54 hovoří o ověřování informací.

Vzdělávací web zaměřený na rozvoj kritického myšlení pomocí praktických úkolů.

Vzdělávací lekce odborníka na mediální výuku Michala Kaderky z Gymnázia Na Zatlance na téma fact-checking a argumentační fauly.

Metodologie je ke stažení zde